Головна Корисні статті Все про КІК (контрольована іноземна компанія)

Всі статті

Все про КІК (контрольована іноземна компанія)

на ознайомлення достатньо: 10 хв

16.02.2022

main_head_img

З 01.01.2022 р. набули чинності зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких українським юридичним та фізичним особам, які володіють корпоративними правами іноземних компаній, необхідно подавати звіти про контрольовані іноземні компанії (КІК), а також сплачувати податок щодо прибутку контрольованої іноземної компанії. Проте зазначена вимога стосується не всіх власників іноземних компаній, а лише тих, які відповідають умовам, визначеним Податковим кодексом. Що це за умови, розглянемо далі.

Отже, які саме іноземні компанії визнаються контрольованими?

(КІК) Контрольована іноземна компанія – це будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України відповідно до правил, визначених Податковим кодексом України. При цьому, наявність у контрольованої іноземної компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації.

Контролююча особа КІК – це фізична особа або юридична особа – резидент України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії, у разі якщо така особа:

1) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 відсотків, або

2) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 відсотків, за умови що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків. (для 2022 – 2023 рр з метою визначення контролюючої особи застосовується розмір частки 25 відсотків замість 10) або

3) окремо або разом з іншими резидентами України – пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

Слід відзначити, що не визнаються контролюючими фізичні або юридичні особи, які опосередковано володіють часткою в іноземній юридичній особі через юридичну особу – резидента України, яка визнається контролюючою та на яку покладено обов’язок щодо оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.

Для цілей визначення володіння фізичною або юридичною особою відповідною часткою в іноземній юридичній особі враховується пряме або опосередковане володіння, у тому числі через утворення без статусу юридичної особи та усі права, які належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через інших осіб.

Платником податку щодо прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа.

Виходячи з норм Податкового кодексу, у випадку якщо кілька осіб відповідають критеріям контролюючої особи, особу відповідальну за сплату податку та подання звіту вони визначають самостійно.

Якщо одна фізична або юридична особа володіє часткою або контролює частку в розмірі 25 і більше відсотків у КІК спільно з іншими фізичними та/або юридичними особами, та при цьому жодна з осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмірі, вважається, що всі зазначені особи є контролюючими особами для КІК у рівних частках (незалежно від того, чи досягає розмір частки кожного з них 25 %).

Для цілей оподаткування частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, що обчислюється відповідно до Правил, встановлених Податковим кодексом:

  • включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи  – фізичної особи, або
  • за результатами звітного податкового року збільшує об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи – юридичної особи.

Податковим кодексом передбачені умови, за яких скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу та не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи, а саме:

1) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та

2) виконується будь-яка з таких умов:

  • контрольована іноземна компанія фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні (18%), або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або
  • частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел.

Незалежно від виконання вищезазначених умов, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:

1) загальний сукупний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду;

2) контрольована іноземна компанія є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі, перелік яких встановлений Кабінетом Міністрів України.

3) контрольована іноземна компанія є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).

 

Важливо звернути увагу, що з 01.01.2022 р. фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України у випадку набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю) в іноземній компанії зобов’язана повідомляти контролюючий орган про зазначені події протягом 60 днів з дня такого набуття або відчуження (Зазначені вимоги не застосовуються, якщо КІК є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі, перелік яких встановлений Кабінетом Міністрів України).

 

Контролюючі особи зобов’язані подавати звіти про КІК до контролюючого органу.

Звітним періодом є календарний рік або інший звітний період КІК, що закінчується протягом календарного року. Зазначений звіт подається одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису.

Першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

За результатами 2022-2023 звітних (податкових) років не застосовуються штрафні санкції та пеня за порушення вимог Податкового кодексу під час визначення та обчислення прибутку контрольованої іноземної компанії. Також протягом зазначеного періоду до платника податків, його посадових осіб не застосовується адміністративна та кримінальна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані із застосуванням норм Податкового кодексу щодо КІК. У зв’язку з цим інформація та/або документи, отримані контролюючим органом відповідно до статті 39-2 Податкового кодексу, за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років:

а) є інформацією з обмеженим доступом, що не може бути витребувана та/або передана правоохоронним органам на їх запит чи в рамках процедур, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;

б) не може вважатися доказами у кримінальному провадженні у розумінні статті 84 Кримінального процесуального кодексу України”.

До складу активів ІСІ можуть входити корпоративні права іноземних компаній, а отже Фонд може являтися контролюючою особою КІК. За більш розширеною консультацією звертайтеся до спеціалістів ТОВ “КУА “ІНВЕСТ-ТАНДЕМ”.