Головна Послуги Створення ІСІ (ПІФ, КІФ)

Створення ІСІ (ПІФ, КІФ)

Досвід -
це гарантія
13
років
Професійного
досвіду
Репутація -
це важливо
213
КІФ
Успішно
створених КІФ
Працюємо
на результат
30
млрд грн
Досвід управління
активами 30₴ млрд
На відміну від конкурентів

надаємо
повний пакет
послуг

Залишились питання?
Ми готові проконсультувати та надати відповіді.
Консультація
експерта

Інститут спільного інвестування – це інструмент залучення коштів для реалізації інвестиційного проекту. У випадку коли наш Клієнт має досить часу на запуск проекту за допомогою інституту спільного інвестування, ми пропонуємо варіант створення ІСІ під Клієнта.

 

Інститут спільного інвестування – це суб’єкт інвестиційної діяльності. Реєстрація ІСІ відбувається згідно порядку, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

В рамках послуги ми повністю супроводжуємо процес створення ІСІ, від підготовки рішення засновника до депонування глобального сертифікату під зареєстрований випуск акцій з метою спільного інвестування.

 

Ми вирішимо всі питання з відкриттям рахунків в банках, депозитарній установі, Національному депозитарії України, підготуємо всі необхідні пакети документів, організуємо підписання договорів з усіма обслуговуючими особами, організовуємо проведення зборів учасників та підписання документів.

 

Засновнику КІФ потрібно лише надати необхідну інформацію на запит, погодити індивідуальні моменти в статутних документах корпоративного фонду та забезпечити присутність підписантів в обумовлений час.

 

В результаті Створення ІСІ дає можливість засновнику Фонду отримати повний пакет документів з актуальними даними та випуском акцій з метою спільного інвестування (зареєстрований проспект емісії цінних паперів), необхідним для реалізації запланованого інвестиційного проекту.

 

Слід відмітити, що створений корпоративний фонд з нуля, позбавляє майбутнього власника можливих ризиків з АМКУ, адже отримання контролю над юридичною особою, що створюється в межах групи компаній не потребує отримання дозволу на концентрацію в Антимонопольному комітеті України.

 

Ми готові відповісти на питання, що виникають, і допомогти Вам обрати Фонд для реалізації Вашого проекту.

Готові до співпраці?

Оформіть
заявку
на послугу

Заповніть форму заявки і наш фінансовий експерт зв'яжеться з Вами

оформити
заявку
Створення ІСІ (ПІФ, КІФ)

поширені запитання
про послугу

Чи можна створити ПІФ не маючи власної КУА?

Згідно законодавства ПІФ – це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, що перебувають в управлінні КУА та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності. ПІФ не є юридичною особою, не може існувати окремо від компанії з управління активами та не може контролювати діяльність КУА, отже створювати пайовий фонд не маючи власної КУА дуже ризиковано.

Які документи є достатніми для підтвердження спроможності засновника КІФ сформувати початковий статутний капітал КІФ?

Документами, які підтверджують спроможність засновника корпоративного фонду сформувати початковий статутний капітал КІФ є:

Для засновника – фізичної-особи – копія декларації про майновий стан і доходи з відміткою відповідного контролюючого органу за останній рік, що передував року, в якому прийнято рішення про намір створення КІФ, або виписка з банківського рахунку про наявність коштів у засновника.

Для засновника – юридичної особи – фінансова звітність разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, який підтверджує спроможність засновника сплатити відповідні внески до статутного капіталу корпоративного фонду, складена на дату прийняття рішення про створення корпоративного фонду.

Як правильно обрати ІСІ (ПІФ чи КІФ) для реалізації інвестиційного проекту?

Обираючи між ПІФ та КІФ, потрібно знати, що пайовий інвестиційний фонд є дешевшим в обслуговуванні, оскільки КУА його простіше адмініструвати порівняно з корпоративним фондом, але власники інвестиційних сертифікатів ПІФ не мають ніяких гарантій і важелів контролю за діяльністю КУА.

Пайовий інвестиційний фонд – це окремий баланс компанії з управління активами, де обліковуються активи, що належать такому пайовому фонду, тоді як корпоративний фонд – це окрема юридична особа.

Обираючи фонд для реалізації інвестиційного проекту потрібно враховувати всі особливості проекту, а також інвестиційних фондів, і обрати найбільш підходящий. Звертайтесь, ми допоможемо розібратись в особливостях діяльності ІСІ.

З якого моменту КІФ, що створюється, може придбати актив?

Корпоративний інвестиційний фонд, що створюється може придбавати активи тільки після реєстрації його як інституту спільного інвестування (ІСІ) та реєстрації регламенту. В період між реєстрацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і внесенням відомостей про КІФ до реєстру інститутів спільного інвестування він не має права вчиняти будь-які дії, крім тих, що спрямовані на його створення та внесення відомостей про нього до Реєстру ІСІ.

Що означає досягнення нормативів ІСІ?

  • Досягнення нормативів ІСІ – це досягнення ПІФ мінімального обсягу активів ІСІ, встановленого законодавством, а саме – не менше ніж 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації ПІФ як інституту спільного інвестування. Для ПІФ законом встановлений строк для досягнення нормативів – шість місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів ПІФ. ПІФ вважається таким, що досяг нормативів, з дня видачі НКЦПФР розпорядження стосовно відповідності ПІФ вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду.
  • Мінімальний обсяг активів КІФ – не менше ніж 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації КІФ як юридичної особи. На дату державної реєстрації КІФ початковий статутний капітал повинен бути не менше вищезазначеного розміру та повинен бути сплачений в повному обсязі, відповідно КІФ відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів з дати його державної реєстрації.

Хто може бути засновником КІФ?

Засновники КІФ – особи (особа), які прийняли рішення про його створення (юридичні та фізичні особи, резиденти/нерезиденти). КІФ не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 25 відсотків.