Головна Корисні статті Податки інвесторів ІСІ

Всі статті

Податки інвесторів ІСІ

на ознайомлення достатньо: 5 хв

17.06.2022

main_head_img

Найбільш популярним запитанням осіб, що планують інвестувати через інвестиційні фонди, є питання оподаткування прибутків інвесторів від інвестицій в цінні папери інститутів спільного інвестування. Всіх інвесторів цікавить, які податки інвесторів ІСІ вони зобов’язані сплатити до бюджету та коли виникає такий обов’язок.

Ставки податків, база оподаткування, порядок справляння податків та звітування визначаються чинним Податковим кодексом України.

Що є базою оподаткування у інвесторів ІСІ?

База оподаткування інвестора ІСІ – це сума доходів інвесторів інститутів спільного інвестування, яка підлягає оподаткуванню податками та зборами.

Доходами інвесторів ІСІ від інвестування в цінні папери інвестиційних фондів є інвестиційний прибуток та дивіденди.

Інвестиційний прибуток учасника ІСІ – це дохід інвестора інституту спільного інвестування, який він отримує в результаті відчуження цінних паперів ІСІ, і являється позитивною різницею між вартістю продажу пакету цінних паперів та сумою витрат на їх придбання. Під витратами на придбання розуміється собівартість пакету цінних паперів, витрати на послуги депозитарної установи, пов’язанні з цими цінними паперами, витрати на послуги інвестиційної фірми.

Дивіденди ІСІ – це платежі, що виплачуються за цінними паперами інститутів спільного інвестування, шляхом розподілу частини прибутку інвестиційного фонду. Виплату дивідендів згідно чинного законодавства можуть проводити лише ІСІ закритого типу та у разі якщо це передбачено їхнім регламентом.

Які ставки податків та зборів застосовуються до доходів інвесторів інститутів спільного інвестування?

Податки інвесторів ІСІ залежать від юридичного статусу інвестора:

1. Для Інвестора фізичної особи – резидента:

 • інвестиційний прибуток від операцій з цінними паперами оподатковується ПДФО 18% та військовим збором 1,5%.
 • дивіденди, виплачені інститутом спільного інвестування, оподатковуються ПДФО 9% та військовим збором 1,5%.

2. Для Інвестора юридичної особи – резидента:

 • прибуток від операцій з цінними паперами включається до бази оподаткування податком на прибуток підприємств та оподатковується за ставкою 18%.
 • дивіденди, виплачені інститутом спільного інвестування, включається до бази оподаткування податком на прибуток підприємств та оподатковуються за ставкою 18%.

3. Для Інвестора фізичної особи – нерезидента:

 • інвестиційний прибуток від операцій з цінними паперами оподатковується ПДФО 18% (якщо інше не передбачено міжнародним договором) та військовим збором – 1,5%.
 • дивіденди, виплачені інститутом спільного інвестування, оподатковуються ПДФО 9% (якщо інше не передбачено міжнародним договором) та військовим збором – 1,5%.

4. Для Інвестора юридичної особи – нерезидента:

 • прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами оподатковуються за ставкою 15%, (якщо інше не передбачено умовами міжнародного договору).
 • дивіденди оподатковуються за ставкою 15%, (якщо інше не передбачено умовами міжнародного договору).

При виплаті дивідендів фізичним особам інвесторам, а також доходів нерезидентам корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду виконує роль податкового агента, і зобов’язана розрахувати та сплати до бюджету відповідні суми податків та зборів та прозвітувати до державних органів.

Не слід забувати, що згідно діючого податкового законодавства, кошти спільного інвестування мають особливості оподаткування – кошти інвесторів, що залучені інвестиційним фондом та доходи, отримані на ці кошти, звільняються від оподаткування податком на прибуток, тобто не включаються до бази оподаткування.

Кошти спільного інвестування (п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 Податкового кодексу України) це:

 • інвестиції, внесені засновниками корпоративного фонду;
 • кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування;
 • доходи від здійснення операцій з активами ІСІ;
 • доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування;
 • інші доходи від діяльності ІСІ (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Особливість оподаткування коштів спільного інвестування є однією з основних переваг інвестиційних фондів, адже фактично виходить так, що доки інвестор не вирішить повернути інвестицію, його доходи від інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування не оподатковуються. А отже, інвестиційні фонди дають більш позитивний економічний ефект чим будь-які інші інструменти для примноження капіталу.

Image slide Наглядова рада КІФ та її роль
на ознайомлення достатньо: 5 хв
Image slide Всі статті Як купити КІФ (5 порад)
на ознайомлення достатньо: 4 хв
Image slide Особливості КІФ, вимоги до його учасників
на ознайомлення достатньо: 4 хв
Image slide Органи управління корпоративного фонду
на ознайомлення достатньо: 4 хв
більше статей