Головна Корисні статті КІФ та його взаємодія з КУА

Все про КУА

КІФ та його взаємодія з КУА

на ознайомлення достатньо: 5 хв

20.02.2022

main_head_img

Взаємодія з КУА корпоративного фонду починається з укладання договору про управління активами.

Згідно чинного законодавства України будь-який інститут спільного інвестування (ІСІ) не може здійснювати діяльність без Компанії з управління активами, більше того, якщо КІФ існує без КУА більше 30 робочих днів – він підлягає обов’язковій ліквідації.

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів – це професійна діяльність на ринку капіталів, для якої потрібна відповідна ліцензія, професійні знання та навички сертифікованих фахівців з управління активами.

Компанія з управління активами діє від імені, в інтересах, за рахунок корпоративного фонду на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, який повинен відповідати вимогам чинного законодавства.

Управління активами КІФ – це діяльність КУА, яка включає в себе ведення бухгалтерського та податкового обліку корпоративного фонду, супровід угод щодо активів інституту спільного інвестування, здійснення фінансового моніторингу операцій КІФ, підготовку та подання звітності до відповідних державних органів, організацію та проведення загальних зборів КІФ, організацію та проведення розміщення та викупу цінних паперів КІФ, консультування інвесторів та учасників інститутів спільного інвестування з питань діяльності на ринках капіталу, представлення інтересів інвестиційного фонду у відносинах з третіми особами та ін.

КУА здійснює діяльність з управління активами за винагороду, розмір якої визначається згідно умов договору про управління активами.

Щоб скористатися можливостями корпоративного фонду не має потреби створювати та утримувати власну КУА, можна укласти договір про управління активами з компанію з управління активами, що вже працює на фондовому ринку. Така модель співпраці позбавить вас зайвих турбот, необхідності утримувати ліцензіата, що дуже витратний в обслуговуванні, та дотримуватись великої кількості законодавчих вимог. Крім того, у разі потреби власники КІФ завжди мають змогу замінити КУА. Про нюанси заміни компанії з управління активами читайте в статті «ЗАМІНА КУА».

Згідно чинного законодавства, Компанія з управління активами має право розпоряджатися рахунками та активами КІФ, в зв’язку з цим до діяльності КУА встановлений ряд обмежень.

Під час здійснення діяльності з управління активами інституту спільного інвестування КУА не має права:

 • набувати за рахунок активів фонду майно та цінні папери тих видів, що не передбачені інвестиційною декларацією корпоративного інвестиційного фонду;
 • відчужувати активи інвестиційного фонду безоплатно;
 • використовувати активи КІФ для забезпечення виконання зобов’язань, стороною в яких не є такий корпоративний інвестиційний фонд;
 • відчужувати майно, що становить активи відповідного фонду, до активів самої компанії з управління активами (не стосується венчурного фонду);
 • відчужувати майно, яке належить КУА, до активів фонду;
 • відчужувати майно, яке становить активи КІФ, на користь іншого інституту спільного інвестування, яким КУА управляє;
 • надавати позики за рахунок активів інститутів спільного інвестування (не стосується венчурного фонду);
 • надавати кредити за рахунок активів ІСІ;
 • брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів КІФ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів інвестиційного фонду на строк понад три місяці з іншою метою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;
 • розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування, активами яких КУА управляє;
 • інші обмеження, визначені ст. 64 Закону про інститути спільного інвестування.

За порушення вимог законодавства, проспекту емісії цінних паперів корпоративного інвестиційного фонду, договору про управління активами, регламенту, інвестиційної декларації, корпоративного фонду компанія з управління активами несе майнову відповідальність.

Обмеження та вимоги до діяльності КУА виконують захисну функцію інтересів учасників КІФ, але для спокою інвесторів ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ» у своїй діяльності застосовує додатковий механізм контролю за діяльністю КУА та активами КІФ, який успішно використовується нашими Клієнтами на протязі 10 років, більш детально читайте про це у статті «КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КУА».

Для того щоб співпраця корпоративного фонду з КУА була плідною та ефективною, потрібно зважено та ретельно обирати КУА та чітко описувати в договорі про управління активами порядок майбутньої взаємодії КІФ та КУА. Наші “10 ПОРЯД ЯК ОБРАТИ КУА” – це поради фахівців з управління активами з багаторічним досвідом, що допоможуть обрати КУА для корпоративного фонду.

Image slide Всі статті 10 порад як обрати КУА
на ознайомлення достатньо: 5 хв
Image slide Всі статті Власна КУА: варто чи ні?
на ознайомлення достатньо: 4 хв
Image slide Все про КУА Контроль діяльності КУА
на ознайомлення достатньо: 3 хв
більше статей