Головна Корисні статті Як створити корпоративний інвестиційний фонд

Всі статті

Як створити корпоративний інвестиційний фонд

на ознайомлення достатньо: 3 хв

11.01.2022

main_head_img

Щоб створити корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) потрібно дотримуватися етапів, які чітко визначені законодавством України, а також знати специфічні нюанси, що не зазначені в нормативно-правових актах, але є не менш важливими у цьому процесі.

Швидкість процесу створення КІФ напряму залежить від рівня якості документів, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), інших державних органів, швидкості їх підготовки та організації процесу їх підписання.

Реєстрація корпоративного інвестиційного фонду здійснюється НКЦПФР відповідно до чітко визначеного порядку.

Створення корпоративного фонду включає в себе такі етапи:

1) прийняття засновником (засновниками) рішення про: створення корпоративного фонду; затвердження проекту статуту корпоративного фонду; приватне розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду;

2) погодження в НКЦПФР проекту статуту КІФ та реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу фонду;

3) присвоєння акціям корпоративного інвестиційного фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

4) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії цінних паперів та депонування тимчасового глобального сертифіката;

5) приватне розміщення акцій серед засновників КІФ;

6) оплата повної номінальної вартості акцій КІФ для формування початкового статутного капіталу;

7) затвердження установчими зборами корпоративного інвестиційного фонду результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного інвестиційного фонду, затвердження статуту, обрання членів наглядової ради корпоративного фонду, затвердження проектів договорів з КУА та зберігачем активів інститутів спільного інвестування (в разі укладення такого договору);

8) державна реєстрація КІФ та його статуту в органах державної реєстрації;

9) укладення договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів інституту спільного інвестування (в разі укладення такого договору);

10) реєстрація в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників інвестиційного фонду, регламенту КІФ та внесення відомостей про корпоративний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Реєстрація регламенту КІФ повинна бути здійснена протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи. Регламент КІФ – це один з реєстраційних документів корпоративного фонду, що визначає:

  • основні напрямки інвестиційної діяльності (містить інвестиційну декларацію);
  • умови та порядок заміни обслуговуючих осіб корпоративного фонду;
  • строк діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду);
  • порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій корпоративного фонду;
  • порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;
  • порядок розподілу прибутків корпоративним фондом (виплата дивідендів КІФ) – для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду;
  • порядок та строки викупу КІФ своїх акцій;
  • обмеження роботи компанії з управління активами (мінімальну вартість договорів щодо активів, які підлягають затвердженню Наглядовою радою КІФ);
  • інші відомості.

Потрібно зауважити, що порушення етапів створення корпоративного інвестиційного фонду – це підстава для відмови НКЦПФР в реєстрації корпоративного фонду.

Звертаємо увагу, що засновникам корпоративного фонду потрібно підтвердити наявність власних коштів, якими буде формуватися початковий статутний капітал корпоративного фонду. Розмір мінімального початкового статутного капіталу КІФ становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому чинним законодавством на день реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи. Кошти, внесені засновником до статутного капіталу КІФ, будуть доступні для інвестування лише після внесення корпоративного фонду до Реєстру ІСІ.

Реєстрація КІФ – це досить тривалий процес і може зайняти декілька місяців.

Щоб КІФ здійснював діяльність зі спільного інвестування, тобто, щоб Інвестор міг залучати кошти до корпоративного фонду, потрібно зареєструвати додаткову емісію цінних паперів з метою залучення коштів інвесторів, проспект емісії цінних паперів та провести процедуру депонування глобального сертифікату.

У випадку відсутності можливості розбиратися в нюансах створення КІФ та з метою заощадження власного часу, можна не створювати КІФ новий самостійно, а скористатися нашою послугою по створенню корпоративного інвестиційного фонду, або придбати вже готовий КІФ, що не здійснював діяльності. Який варіант краще обрати читайте у статті «КУПУВАТИ ГОТОВИЙ КІФ або СТВОРЮВАТИ НОВИЙ».