Головна Корисні статті Особливості КІФ, вимоги до його учасників

Всі статті

Особливості КІФ,
вимоги до його учасників

на ознайомлення достатньо: 4 хв

02.04.2022

main_head_img

Корпоративний інвестиційний фонд – універсальний інструмент для вирішення бізнесових проблем абсолютно різних сфер, тому варто розібратися, які особливості КІФ має.

Корпоративний інвестиційний фонд (корпоративний фонд, КІФ) – є окремою юридичною особою з виключною діяльністю із спільного інвестування.

Корпоративний інвестиційний фонд – це акціонерне товариство, але на КІФ не поширюється дія Закону України «Про акціонерні товариства».

Корпоративні фонди створюються та здійснюють діяльність відповідно до спеціального закону – Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Створеним КІФ вважається з моменту його державної реєстрації як юридичної особи.

Діяльність із спільного інвестування він може проводити з моменту внесення КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (реєстр ІСІ), підставою для чого є реєстрація регламенту КІФ та отримання відповідного Свідоцтва в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Корпоративний фонд є фінансовою установою, він отримує цей статус одночасно з внесенням його до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. До цього моменту КІФ не може проводити фінансових операцій.

З метою залучення коштів спільного інвестування корпоративний інвестиційний фонд випускає емісію акцій корпоративного інвестиційного фонду. Залучення коштів інвесторів відбувається шляхом відчуження їм акцій корпоративного інвестиційного фонду.

Особа, яка володіє акціями корпоративного фонду – це учасник КІФ. Всі акції КІФ можуть належати одному учаснику.

Учасниками корпоративного фонду можуть бути юридичні особи та фізичні особи. Придбавати акції КІФ можуть як резиденти, так і нерезиденти.

Не можуть бути учасником ІСІ наступні юридичні особи:

 • оцінювач майна інституту спільного інвестування, зберігач активів інституту спільного інвестування, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма) такого ІСІ та їх пов’язані особи;
 • юр. особи, частка комунальної або державної власності в яких перевищує 25 %.

Фізичні особи можуть стати учасником кваліфікаційного та венчурного КІФ лише за умови придбання пакету цінних паперів, встановленого законом розміру, такого інституту спільного інвестування:

 • Учасником кваліфікаційного КІФ може бути фіз. особа при купівлі акцій такого інституту в кількості, за номінальною вартістю цих акцій складає суму не менше 100 мін. зар. плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01.01.2014 р.
 • Учасником венчурного фонду може стати фіз. особа за умови придбання акцій в кількості, за номінальною вартістю цих акцій складає суму не менше ніж 1500 мін. зар. плат у місячному розмірі, що встановлений законом на 01 01.2014 р.

Власники корпоративного фонду мають право:

 • приймати участь в розподілі прибутку корпоративного інвестиційного фонду та отримувати дивіденди КІФ (тільки для закритих КІФ);
 • призначати представників для участі у Загальних зборах та в будь-який час відкликати їх;
 • брати участь в управлінні діяльністю фонду.

Корпоративний фонд не відповідає за зобов’язаннями учасників КІФ. До корпоративного фонду та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення учасниками КІФ протиправних дій.

Облік прав на цінні папери веде депозитарна установа, в якій відкрито рахунок в цінних паперах власника КІФ.

Цінні папери КІФ підлягають вільному обігу на ринку, а це значить, що власник корпоративного фонду може продати свої акції чи їх частину у будь-який момент третім особам.

Мета діяльності корпоративного інвестиційного фонду – це отримання прибутку від провадження діяльності із спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників КІФ.

Пріоритетні напрями інвестиційної діяльності КІФ визначаються в Інвестиційній декларації такого Фонду. Це можуть бути такі напрями: фінансова та страхова діяльність, будівництво, сільськогосподарська діяльність, переробна промисловість, операції з нерухомим майном та інші.

Інвестування КІФ може здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, деривативних контрактів, корпоративних прав підприємств, які провадять діяльність у зазначених напрямах, придбання та/або створення нерухомого майна, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності. Інвестування може здійснюватись в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

Окремо слід відмітити особливості оподаткування інститутів спільного інвестування. Корпоративний фонд є платником податку на прибуток на загальних підставах, але Податковим кодексом України передбачені особливості оподаткування коштів спільного інвестування. Так, зокрема не оподатковуються податком на прибуток:

 • кошти, залучені від засновників КІФ;
 • кошти та інші активи, залучені від учасників ІСІ;
 • доходи від здійснення операцій з активами інвестиційного фонду;
 • доходи, нараховані за активами фонду;
 • інші доходи від діяльності ІСІ (% за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Тобто, операції, здійснені інвестиційним фондом на кошти залучені від інвесторів, звільнені від оподаткування податком на прибуток. Оподаткування доходів інвестора виникає в момент розподілу прибутків корпоративним інвестиційним фондом з закритим розміщенням (дивіденди КІФ) або в момент відчуження інвестором цінних паперів КІФ.

Завдяки особливостям оподаткування КІФ є популярним інструментом структурування бізнесу в Україні. Оскільки корпоративний інвестиційний фонд має статус фінансової установи, КІФ може розподіляти фінансові потоки всередині групи компаній без податкового навантаження.

Image slide Податки інвесторів ІСІ
на ознайомлення достатньо: 5 хв
Image slide Всі статті Наглядова рада КІФ та її роль
на ознайомлення достатньо: 5 хв
Image slide Все про ІСІ Як купити КІФ (5 порад)
на ознайомлення достатньо: 4 хв
Image slide КІФ та АМКУ: придбання готового КІФ
на ознайомлення достатньо: 3 хв
Image slide Органи управління корпоративного фонду
на ознайомлення достатньо: 4 хв
більше статей