Головна Корисні статті Контроль діяльності КУА

Все про КУА

Контроль діяльності КУА

на ознайомлення достатньо: 3 хв

10.02.2022

main_head_img

Контроль діяльності КУА – це надважливий момент для власників інститутів спільного інвестування.

У багатьох підприємців, які цікавляться інвестиціями в ІСІ (інститути спільного інвестування) часто виникають побоювання, що діяльність компанії з управління активами неможливо контролювати.

Це твердження помилкове, якщо мова йде про КІФ (корпоративний інвестиційний фонд).

На відміну від пайового інвестиційного фонду (ПІФ) корпоративний фонд являється юридичною особою, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Не дивлячись на це, корпоративний інвестиційний фонд є юридичною особою, що не має права здійснювати свою діяльність самостійно, для цього йому потрібна компанія з управління активами, яка буде діяти від імені, в інтересах та за рахунок корпоративного фонду.

Згідно чинного законодавства компанія з управління активами є керуючим рахунком в цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду та розпоряджається його рахунками, відкритими у банківських установах.

Роль компанії з управління активами у діяльності корпоративного інвестиційного фонду досить значна, але на практиці існує дієвий механізм контролю з боку власників КІФ за діяльністю КУА та активами фонду.

Механізм реалізується шляхом організації ефективної роботи органу контролю – Наглядової ради інвестиційного фонду.

Наглядова рада корпоративного інвестиційного фонду – це колегіальний орган, що складається з непарної кількості осіб, мінімальний кількісний склад – 3 особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами КІФ з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради можуть входити також учасники КІФ або їх довірені особи. Порядок роботи Наглядової ради визначається ЗУ “Про інститути спільного інвестування” та Статутом КІФ.

Наглядова рада КІФ є органом, відповідальним за захист прав учасників корпоративного фонду, відповідно до  чинного законодавства та статуту корпоративного фонду вона здійснює нагляд за діяльністю корпоративного фонду і виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами корпоративного фонду.

Механізм контролю за діяльністю КУА полягає в:

  • спільному підписанні всіх договорів щодо активів представником КУА та Членом Наглядової ради КІФ;
  • спільному розпорядженні банківськими рахунками та рахунками в цінних паперах.

Відповідні обмеження діяльності компанії з управління активами визначаються в Статуті, регламенті, проспекті емісії цінних паперів та договорі про управління активами корпоративного фонду, зокрема:

  • компанія з управління активами не має права самостійно розпоряджатися розрахунковими рахунками та рахунками у цінних паперах.
  • Договори щодо активів, вчинені КУА без підпису Члена Наглядової ради, не матимуть юридичної сили.

Вищезазначені обмеження забезпечують повний контроль з боку інвесторів за діяльністю корпоративного інвестиційного фонду. Без відома представників Наглядової ради жоден платіж не може бути проведений, кожне придбання або продаж активів інвестиційним фондом відбувається за погодження та за участю Наглядової ради КІФ.

Інформація про наявність обмежень в статутних документах корпоративного фонду відображається також в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). І будь-яка третя особа, зокрема нотаріуси та реєстратори, які проводять реєстраційні дії, направлені на зміну власників активів, знатимуть про наявність таких обмежень. Даний механізм дозволяє інвесторам спокійно інвестувати в цінні папери корпоративного інвестиційного фонду та не турбуватися про збереження активів.

У разі відсутності вищезазначених обмежень діяльності КУА в Статуті КІФ, компанія з управління активами отримує повний контроль над активами корпоративного фонду в момент набуття чинності договору про управління активами такого фонду. Таке набуття контролю з боку КУА є концентрацією, що може потребувати погодження Антимонопольного комітету України. Тому правильно організований механізм контролю за активами корпоративного фонду з боку власників КІФ виключає ризик можливої концентрації з іншими фондами, які перебувають в управлінні такої компанії з управління активами, та з самою КУА. А отже, позбавляє можливих штрафів з боку Антимонопольного комітету України за набуття контролю над іншими юридичними особами без отримання попередньо дозволу Антимонопольного комітету України.

Як же реалізувати дієвий механізм контролю КУА та активів інвестиційного фонду через роботу Наглядової ради КІФ?

Які саме обмеження КУА краще запровадити для того, щоб бути впевненим в повному контролі за діяльністю корпоративного фонду?

На ці питання знають відповіді фахівці КУА “ІНВЕСТ-ТАНДЕМ”, адже ми вже протягом 10 років реалізуємо вищезазначений механізм у співпраці з нашими клієнтами.

Image slide Всі статті 10 порад як обрати КУА
на ознайомлення достатньо: 5 хв
Image slide Все про КУА КІФ та його взаємодія з КУА
на ознайомлення достатньо: 5 хв
Image slide Всі статті Власна КУА: варто чи ні?
на ознайомлення достатньо: 4 хв
більше статей