Головна Корисні статті Які бувають інститути спільного інвестування

Всі статті

Які бувають інститути спільного інвестування

на ознайомлення достатньо: 3 хв

12.01.2022

main_head_img

Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це корпоративні та пайові інвестиційні фонди.

Спільне інвестування – це діяльність інвестиційного фонду, спрямована на залучення коштів інвесторів з метою подальшого фінансування реалізації глобальних інвестиційних проектів, придбання інвестиційно-привабливих активів для їх перепродажу або володіння.

Ціль діяльності ІСІ – залучення коштів інвесторів та їх інвестування в активи, з метою отримання прибутку від провадження діяльності спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту інвестицій, вкладених учасниками (інвесторами).

Діяльність інвестиційних фондів в Україні регулюється спеціальним законом – Законом України “Про інститути спільного інвестування”, яким визначається також класифікація інститутів спільного інвестування.

На території України функціонують різні інститути спільного інвестування.

Перед реалізацією інвестиційного проекту слід добре подумати, який вид та тип інституту спільного інвестування обрати. Для того щоб зробити правильний вибір, необхідно вивчити особливості інвестиційних фондів. Зазвичай, особливості інституту спільного інвестування обумовлені саме обмеженнями, встановленими чинним законодавством до такого виду та типу інвестиційного фонду.

1. Залежно від строку діяльності ІСІ розрізняють:

 • строковий – створюється на певний строк, визначений регламентом ІСІ, після закінчення цього строку інвестиційний фонд підлягає ліквідації, якщо не прийнято рішення про продовження строку діяльності такого ІСІ.
 • безстроковий – створюється на невизначений строк.

2. Залежно від порядку провадження діяльності функціонують ІСІ:

 • відкритого типу – беруть на себе зобов’язання здійснювати у будь-який час на вимогу учасників цього ІСІ викуп цінних паперів (можуть бути тільки диверсифіковані та спеціалізовані);
 • інтервального типу – беруть на себе зобов’язання здійснювати на вимогу учасників інституту спільного інвестування викуп цінних паперів протягом терміну (інтервалу), обумовленого в проспекті емісії цінних паперів (можуть бути тільки диверсифіковані, спеціалізовані та кваліфікаційні);
 • закритого типу – не беруть на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів до моменту закінчення строку діяльності. Проте, якщо можливість дострокового викупу цінних паперів передбачена регламентом ІСІ, може здійснювати викуп на вимогу учасника. Інститут спільного інвестування закритого типу може бути лише строковим.

3. В залежності від виду активів, що входять до складу інвестиційного портфелю, бувають інвестиційні фонди:

 • спеціалізованого виду – інвестує кошти спільного інвестування виключно у активи, визначені Законом (фонди грошового ринку; фонди державних цінних паперів; фонди облігацій; фонди акцій; індексні фонди; фонди банківських металів);
 • диверсифікованого виду – ІСІ, що повинні дотримуватись жорсткої диверсифікації інвестиційного портфелю, встановленої Законом;
 • кваліфікаційного виду – інвестує кошти спільного інвестування виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти (клас нерухомості; об’єднаний клас цінних паперів; клас кредитних активів; клас біржових товарних активів; клас рентних активів; інші класи активів). До кваліфікаційних інвестиційних фондів відсутні будь-які вимоги до структури активів.
 • недиверсифікованого виду – інститути спільного інвестування, до яких застосовані мінімальні обмеження щодо складу та структури активів, які можуть бути залучені до інвестиційного портфелю.

Слід окремо виділити венчурний фонд. Венчурний фонд в Україні – це недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів. Інвестиції до венчурного фонду є найбільш ризиковими, оскільки законодавство практично не містить вимог та обмежень щодо складу та структури активів такого фонду. В той же час венчурний фонд є зручним інструментом, тому що дозволяє інвестувати в широкий перелік активів. Венчурні фонди є найбільш поширеними в Україні.

Чинним законодавством заборонено змінювати тип та вид інституту спільного інвестування, клас спеціалізованого або кваліфікаційного фонду та належність ІСІ до біржових або венчурних.

Вимоги до складу та структури активів інвестиційних фондів, що діють на території України, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в Положенні про склад та структуру активів інституту спільного інвестування.

Вимоги щодо структури активів інститутів спільного інвестування застосовуються:

 • до пайового інвестиційного фонду через 6 місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів такого інвестиційного фонду.
 • до корпоративного інвестиційного фонду через 6 місяців з дня реєстрації регламенту КІФ.

У разі порушення вимог щодо структури активів ІСІ порушення повинно бути усунуте протягом 30 робочих днів від дня його виникнення, в зворотному випадку НКЦПФР застосовуватиме санкції до компанії з управління активами.

Обов’язково враховуйте індивідуальні характеристики інвестиційного проекту під час обрання інвестиційного фонду, щоб застосування такого інструменту як інститут спільного інвестування дало максимальний позитивний ефект.

Досвідчені менеджери Компанії з управління активами «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ» готові допомогти обрати інвестиційний фонд для вашого інвестиційного проекту, та проконсультувати з приводу особливостей інститутів спільного інвестування.